Chat.ba

Pomoć

Pravila Chat.ba chata kao i ostala detaljnija upustva možete pročitati u Osnovna DALnet i IRC pravila i DALnet dokumentacijski projekt.

Za sva ostala pitanja obratite se na email putem naše kontakt forme na Kontakt stranici.

Osnovne korisničke komande

Za promjenu nadimka upišite:
/nick NadimakPoŽelji
Za registraciju nadimka upišite:
/ns register ŽeljenaŠifra VašEmail
Za identifikaciju nadimka upišite:
/ns identify VašNadimak VašaŠifra
Za povratak nadimka upišite:
/ns ghost VašNadimak VašaŠifra
Za oslobađanje nadimka upišite:
/ns release VašNadimak VašaŠifra

Druge osnovne komande

/LIST Daje listu svih trenutnih IRC kanala, broj korisnika i tema.

/NAMES Prikazuje nadimke svih korisnika svakog kanala.

/JOIN <#ime_kanala> Priključivanje navedenom kanalu.

/MSG Slanje privatne poruke navedenoj osobi. Samo će osoba sa tim nadimkom vidjeti poruku.

/NICK Promjena vašeg nadimka.

/QUIT Izlaz sa IRC-a.

/HELP Ispisuje pomoć u vezi sa IRC komandama.

/WHO <#ime_kanala> Prikazuje ko je na datom kanalu, uključujući nadimak, korisničko ime i domaćina.

/WHOIS Daje više informacija o navedenoj osobi.

/PART <#ime_kanala> Omogućava vam da napustite navedeni kanal.

/WHO #ime_kanala Daje listu svih korisnika kanala.

/NAMES Izlistaće sve korisnike koji su na IRC-u.

/WHO Daje više informacija o određenoj osobi.

/WHOWAS Prikazuje podatke o osobi koja je nedavno napustila mrežu.

/NOTICE Omogućava vam da navedenoj osobi pošaljete kratko obavještenje koje samo ona može vidjeti.

Kako registrovati nick?

Komanda za registrovanje nicka je /ns register tvojpassword tvojemail
Upišite je bilo gdje na chatu.

Primjer /ns register mojnick [email protected]

Pogledajte na status i tamo ćete vidjeti pitanje na engleskom te odgovorite na to pitanje. -NickServ- How many hours are there in a day?

-NickServ- To answer, type: /msg [email protected] REGISTER mojnick [email protected] answer_here

Odgovor bi bio 24 kako slijedi u primjeru: /msg [email protected] REGISTER mojnick [email protected] 24

Na statusu ćete dobiti obavještenje da imate 3 dana da unesete kod sa emaila ili idete na link da kompletirate registraciju.

Zatim provjerite email i potvrdite registraciju kodom koji vam je poslala DaLnet Administracija i upišite na status.

Primjer: /msg [email protected] AUTH mojnick R476555839203845

Sada ste kompletirali registraciju.

Izbačen/a sam sa kanala? Šta da radim?

Ukoliko ste izbačeni sa kanala i smatrate da se radi o grešci pristupite kanalu #helpbosnia, pa se obratite operatorima.

Kako da pristupim chatu preko irc clienta?

Ukoliko koristite Mirc, XChat, ili neki drugi irc klijent na nas chat možete pristupiti na:

IRC server: irc.dal.net

Port: 6667

Kanali: #bosnia i #bosna

Odaberite Vaš chat client! Pogledajte uporedbu chat clienata.